IndholdsfortegnelsePriser

Alla priser i webbshoppen och i tryckta kataloger visas antingen inkl. och exkl. moms. Köpeavtalet är bindande först i den stund då vi manuellt har godkänt och bekräftat beställningen. Observera våra leveransvillkor! 

Förbehåll görs för valutakursförändringar, eftersom konverteringen från DKK till SEK endast sker efter leverans.
Det innebär att beloppet i svenska kronor avviker från orderdatum, eftersom priset naturligtvis kommer att vara annorlunda vid leveransdagen än den dag ordern ägde rum.
Beloppet som debiteras i DKK visas längst ner på kvittot från webbutiken.

Betalingsvillkor

Du kan betala med kreditkort, via förskottsbetalning, netto kontant (8 dagar) eller få kredit genom avtal. Förskottsbetalning kommer att förlänga leveranstiden med 2 - 3 arbetsdagar. Var vänlig kontakta oss, om du har problem med betalsystemet i webbshoppen.

Har vi tagit emot din beställning, förbehåller vi oss rätten att genomföra leveransen av de beställda varorna och att därefter ta betalt för detta. Vi rekommenderar därför, att vi omgående kontaktas per telefon, ifall några ändringar måste göras i din beställning. Se för övrigt våra allmänna villkor, som måste godkännas innan en internetbeställning går att genomföra.

Förbehåll görs för valutakursförändringar, eftersom konverteringen från DKK till SEK endast sker efter leverans.
Det innebär att beloppet i svenska kronor avviker från orderdatum, eftersom priset naturligtvis kommer att vara annorlunda vid leveransdagen än den dag ordern ägde rum.
Beloppet som debiteras i DKK visas längst ner på kvittot från webbutiken.

Nykredit Bank A/S
Klavedbod Brygge 1-3
DK-1780 København V

Betalning i danska kronor DKK kan göras till bankkonto 8117 2905153
Betalning i euro EUR kan göres till bankkonto 8117 9686554

SWIFT/BIC-Code: NYKBDKKK
IBAN: DK6881170009686554

Leveransvillkor

Du kan som utgångspunkt räkna med följande expeditions-, emballage- och fraktkostnader med undantag av skrymmande gods, långgods eller tungt gods,som t.ex. grus och asfalt till banor. I dessa fall beräknas frakten inte direkt i webbshoppen, utan vi kontaktar dig för ett godkännande av eventuella extra fraktkostnader, innan vi manuellt godkänner och behandlar din beställning:

- På beställingar från 0 DKK till 4000 DKK tillkommer 156,00 DKK *) exkl. Moms till företagsadresser
- På beställingar från 0 DKK till 4000 DKK tillkommer 156,00 DKK *) exkl. Moms til hemadresser
- För beställningar över 4000 DKK beräknas frakten för den beställningen på samma sätt som leveranser av bulkvaror.

Fraktpriser räknas om till svenska kronor i kassan.

Skrymmande gods! Med skrymmande gods avses gods där frakten beräknas efter volym istället för efter vikt. Observera att godset enbart levereras till närmaste ytterdörr. Truck, lastramp eller hjälp från mottagaren kan krävas vid större gods och är inte inkluderat i våra fraktpriser. Vi försöker så långt som möjligt att informera om detta.

Långgods!  Vid långgods avses leveranser på över 150 cm, vilket beräknas såhär:

- Transporter på 150 - 200 cm kostar minst 150 DKK + moms
- Transporter på över 200 cm eller över 300 com (vilket motsvarar omkrets + längd) kostar minst 650 DKK + moms 

Tungt gods!

- paket som väger över 35 kg kommer att skickas antingen på halvpall eller helpall, vilket kostar resp. 475 DKK eller 650 DKK + moms

Delleverans! Alla beställningar kan dellevereras om inget annat informerats eller avtalas vid beställningstillfället eller före leveransen. Kan en restorder inte skickas som bilpaket, kan frakt påföras på restordern.

Expresstransporter och anskaffningsvaror får ett pristillägg på 150 DKK + moms.

Leveranstider

Observera att leveranstiden kan variera beroende på vilken vara som beställts, beställd kvantitet och eventuellt färgval. Katalogvaror finns inte alltid på lager, men fråga gärna efter leveranstiden om du vill ha en indikation om leveranstiden. Vi eftersträvar alltid att informera om leveranstiden, om vi inte levererar inom 1 - 2 veckor eller om en leverans blir försenad, men vi kan tyvärr råka ut för förseningar orsakad av en underleverantör eller transportör.

Service

Vi försöker alltid att ge våra kunder bästa möjliga service och tar gärna emot både positiv som negativ kritik. Har du förslag om förbättringar av vår service eller vårt produktsortiment, hör gärna av dig. Vi erbjuder prisgaranti på samtliga katalogvaror. Det betyder, att om du hittar en av våra produkter till ett lägre pris, förutsatt att den är av samma kvalitet och innehåll, erbjuder vi alltid produkten till samma pris.

Annullering av beställningar

Vi byter gärna en vara, oavsett om det handlar om en felbeställning, fel storlek eller om du helt enkelt ångrar köpet. Vi krediterar köpet enligt nedanstående bestämmelser, men först när varorna tagits emot i helt och gott skick. Kreditnotan kan räknas av mot andra fakturor.

- Upp till 1 månad efter leverans krediteras 100 % av värdet på de returnerade varorna
- Upp till 3 månader efter leverans krediteras 50 % av värdet på de returnerade varorna
- Upp till 6 månader efter leverans krediteras 25 % av värdet på de returnerade varorna

Gäller dock inte varor som tagits fram mot beställning, anskaffningsvaror samt skrymmande varor. Retur eller utbyte av varor kan dock enbart ske courtagefritt, i originalförpackning och enbart efter överenskommelse med Presenco Sport A/S. 

Brister, reklamationer och skador

Enligt §38 i CMR-lagen måste reklamationen ske omedelbart (senast vid mottagningen av godset) vid synliga skador, och i övriga fall inom 7 dagar. Synlig brist som saknade kollin eller fraktskador kräver förbehåll på fraktsedeln för att reklamationsrätten ska gälla.

Undersök därför omedelbart vid mottagningen av godset att den levereransen inte har några brister och att den är oskadad. Om brister eller transportskador (på emballaget eller på varorna) konstateras, MÅSTE detta noteras på fraktsedeln, tillsammans med chaufförens tydliga namn och underskrift på din del av fraktsedelskvittot. Dessutom måste Presenco Sport A/S omedelbart informeras via e-post tillsammans en kopia av fraktsedeln samt bilddokumentation (vid fraktskador), eftersom detta krävs för ärendets behandling. Var vänlig observera att en brist-/skadeanmälan som är bristfällig, utesluter ersättning för eventuella bristfälliga, saknade eller skadade varor. Om det i förhand har avtalats att varan "får lämnas på plats" står Presenco Sport A/S utan risk, om varan skulle försvinna eller vara skadad.

Vi tillhandahåller 2 års reklamationsrätt på tillverknings- och materialfel. Ingen garanti ges på slitdelar, såsom batterier, strömförsörjning, lager och beläggningar, eftersom bruket, förvaringen och mängden under den tid produkten används är avgörande för dess livslängd. 

Förbehåll och ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris-, färg- och konstruktionsändringar.

Uppgifterna på denna hemsida uppdateras regelbundet. Därför kan ingen garanti ges för att all information är fullständig, korrekt och uppdaterad. All information kan komma att ändras, och uppgifter kan tas bort eller läggas till utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för innehållet i externa länkar. Ansvaret för innehållet på de länkade sidorna ligger enbart hos dess operatörer.

Kolding, den 3. januar 2020