Kategorier
Genvägar

Din indkøbskurv

SubtotalSEK 0,00
TotalSEK 0,00
Heraf udgør momsSEK 0,00

Miljöpolitik

På Presenco Sport är vi engagerade i att skydda miljön och minimera vår påverkan på planeten. Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan och ta ansvar för våra handlingar, så att våra produkter och processer blir och fortsätter att vara mer hållbara.
Presenco Sport A/S's hållbarhetslöfte

Som en del av vårt engagemang för att främja hållbarhet och ansvarstagande i vår verksamhet och bransch, åtar vi oss följande löfte:


Miljöskydd

Vi kommer att minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt införa miljövänliga metoder som kan minimera våra koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att öka vår energieffektivitet, minska avfall och främja återanvändning och återvinning i hela vår leverantörskedja.

Upfyllelse av miljölagstiftning

Vi följer alla tillämpliga miljölagar och regler och strävar efter att en dag kunna överträffa kraven för miljömässigt ansvarstagande.

Etiskt inköp

Vi kommer att säkerställa att de produkter vi köper och erbjuder är tillverkade under etiska förhållanden utan användning av tvångsarbete, barnarbete eller annan olaglig praxis. Vi kommer att samarbeta nära med våra leverantörer för att främja etik och transparens i hela vår leverantörskedja.

Samarbete och upplysning

Vi kommer att samarbeta med intressenter, inklusive kunder, medarbetare och samhället, för att öka medvetenheten om hållbarhet och främja ansvarsfulla handlingar. Vi kommer också att stödja och delta i initiativ och projekt som syftar till att skydda miljön och förbättra hållbarheten.

Kontinuerlig förbattring

Vi kommer att sträva efter kontinuerlig förbättring av vår miljöprestation genom att fastställa mål, övervaka resultat och utvärdera vår miljöpåverkan. Vi kommer regelbundet att granska vår miljöpolicy och anpassa den till förändringar i teknologi, miljölagstiftning och bästa praxis.


Detta hållbarhetslöfte representerar vårt engagemang för att integrera hållbarhet i olika aspekter av vår verksamhet. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera vår prestation, identifiera områden för förbättring och agera i enlighet med detta. Vi tror på att genom att vidta ansvarsfulla åtgärder kan vi bidra till en mer hållbar framtid för vårt företag, samhället och planeten som helhet.


Vill du också bidra till klimatet?

För att bidra till CO2-kompensation har Presenco Sport för avsikt att på sikt införa en miljöavgift som ger dig som kund möjlighet att bidra till klimatet. Om du vill bidra kan du göra det i utcheckningsprocessen genom att markera rutan för miljöavgift. Det är helt valfritt att bestämma om man vill ge sitt bidrag till miljön när man lägger en beställning hos oss.


FN's globala mål


Genom att stödja FN's globala mål strävar vi efter att bidra till att tackla några av världens mest påtagliga utmaningar, såsom fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Genom följande globala mål hoppas vi kunna skapa en positiv inverkan och bidra till att förbättra samhället och miljön.

FN’s tredje globala mål

Presenco Sport erbjuder ett brett utbud av sportutrustning och produkter som är designade för olika aktiviteter och målgrupper. Genom detta motiverar och stödjer vi människor att vara fysiskt aktiva, vilket bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande enligt FN's tredje globala mål.

FN’s åttonde globala mål

Presenco Sport investerar i utbildning och träning av medarbetare, tillämpar rättvis arbetspraxis och löner samt fokuserar på jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen enligt FN’s åttonde globala mål.

FN’s tolfte globala mål

Presenco Sport samarbetar nära med leverantörer och andra intressenter för att främja ansvarsfull konsumtion och produktion i hela leverantörskedjan. Dessutom strävar vi kontinuerligt efter att förändra och förbättra vår sätt att producera och konsumera våra varor och resurser enligt FN's tolfte globala mål.Vi stödjer miljövänlig förpackning!


På Presenco Sport återanvänder vi all förpackning som vi får våra varor levererade i, oavsett vilken profilering det kan ha. Våra kunder kommer därför att få varor levererade i återanvända kartonger med tillhörande återanvända tejp- och etikettrester från våra respektive underleverantörer. Dessutom har vi valt att inte använda tejp och kartonger med tryckt logotyp och annan tryckning.
Vår arbetsmiljöpolicy


På Presenco Sport är vi engagerade i att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där trivsel och säkerhet är i fokus, och där alla medarbetare kan utföra sitt arbete under optimala förhållanden. Vi åtar oss att följa relevanta arbetsmiljölagar och -standarder för att säkerställa att vår arbetsmiljöpraxis är av hög kvalitet och uppfyller de nödvändiga kraven.

Vår arbetsmiljöpolicy omfattar följande principer:

God arbetsmiljö: Vi kommer att säkerställa rättvisa och säkra arbetsförhållanden för våra anställda och följa internationella standarder för arbetsrättigheter, inklusive rätten till säkerhet, ordentlig lön, lika möjligheter och ingen diskriminering.


Säkerhet först: Vi prioriterar våra anställdas säkerhet och hälsa över allt annat. Vi strävar efter att identifiera och minimera risker och faror på vår arbetsplats genom regelbundna riskbedömningar och utbildning.

Förebyggande av skador och sjukdomar: Vi är engagerade i att förebygga arbetsolyckor, arbetssjukdomar och långvariga skador. Vi arbetar proaktivt med att identifiera potentiella risker och genomföra relevanta åtgärder för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Utbildning och träning: Vi ser till att våra anställda får rätt utbildning och träning i arbetsmiljöförfaranden, säkerhetsförfaranden och nödvändiga arbetsmetoder. Vi främjar en kultur där alla anställda tar ansvar för sin egen och varandras säkerhet och aktivt deltar i utbildningsaktiviteter.

Kommunikation och samarbete: Vi främjar öppen kommunikation och samarbete på alla nivåer av vår organisation. Vi uppmanar våra anställda att aktivt delta i att identifiera och lösa arbetsmiljörelaterade problem samt rapportera potentiella faror och förbättringsförslag.