Kategorier
Genvägar

Din indkøbskurv

SubtotalSEK 0,00
TotalSEK 0,00
Heraf udgør momsSEK 0,00

Teamet, historie, vision og værdier


Anställda

Team Presenco Sport

Teamet bakom Presenco Sport består av 4 fast anställda och vanligtvis 1-2 praktikanter/studieassistenter. Dessutom drar vi på ett stort antal externa samarbetspartners och rådgivare.

team-cover

Pernille Andreasen

Ansvarig för försäljning, inköp och marknadsföring
15 Ansvarig för försäljning, inköp och marknadsföring
Har utbildat gymnastik
Tränar fitness

Mikkel Poulsen

Innehavare och ansvarig för laget.
20 års erfarenhet som egenföretagare.
Stor passion för löpning, mountainbike
och racket sport. Träner fitness.

René Fisker

Lagring anställd
Ansvarig för mottagningstjänster och leverans.


Historie

presencosport history

PRESENCO SPORT A/S har sedan 1977 ägnat sig åt försäljning av och rådgivning inför inköpet av tillbehör för idrott, sport, rörelse och lek till föreningar, sporthallar, institutioner, klubbar och företag. Vi är en remsa erfarna medarbetare, som arbetar väldigt nära tillsammans med en lång rad externa leverantörer, bland annat tillverkare, grossister samt service- och IT-företag.

Det är vår vision på PRESENCO SPORT A/S att främja aktivitetsnivån inom sport och idrott samt fysisk rörelse, lek och spel till glädje för den enskilde och till gagn för hälsan och den allmänna trivseln i samhället.

Vi gör allt för att säkerställa att våra kunder får bästa tänkbara produkter inom en rimlig tid och till ett rimligt pris. Vår webbshop www.presencosport.se ger dig helheten. Här hittar du ett enormt sortiment med sporttillbehör av mycket hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

2012

Den 1 oktober 2012 grundades PRESENCO SPORT A/S som ett självständigt bolag och har fortsatt att lagerföra upp till 80 % av sortimentet på vårt eget varulager i Kolding och på externa varulager, primärt i Tyskland. Resten av sortimentet består av specialvaror, som tillverkas mot beställning eller efter individuella behov. Samarbetet med de stora externa leverantörerna betyder att PRESENCO SPORT A/S kan erbjuda ett enormt stort sortiment av idrottstillbehör för sport, rehabilitering och lek. Det både djupa och breda sortimentet omfattar dessutom standardtillbehören för skolidrott, men även tillbehör av mycket hög kvalitet för tävlingsidrott, godkända enligt internationell standard.

2005

Efter et generationsskifte i PRESENCO og kommunalreformen i 2005 blev det besluttet at udvide sortimentet. For at kunne håndtere et stort sortiment på få ressourcer blev det besluttet at indgå et tæt samarbejde med en stor tysk grossist og producent. Det endte med en sortimentsudvidelse fra godt 400 til mere end 9000 varenumre. Således steg antallet af trykte katalogsider fra 55 til 528.

1988

1988 introducerades en komplett simkatalog med tillbehör för underhåll och användning av simhallen. Målgrupperna för denna katalog är simhallar, simklubbar, fysioterapeuter, campingplatser, hotell och vandrarhem.

1984

Sedan dess utökades sortimentet 1984 med en egen tenniskatalog med tillbehör för anläggning, underhåll och användning av tennisbaneanläggningar. Målgrupperna för denna katalog var och är fortfarande tennisklubbar, banläggare, entreprenörer, hotell och campingplatser.

1977

Jens Poulsen etablerade 1977 PRESENCO SPORT, som är ett självständigt verksamhetsområde inom PRESENCO, som fortfarande tillverkar presenningar för fritid, industri, jordbruk och transport.

Framställningen av belagda skummaterial till idrotten gav i slutet av 70-talet upphov till idén att utöka sortimentet med specifikt utvalda tillbehör primärt för skolidrotten. Dessa skulle komplettera marknadsföringen och försäljningen av tillbehör från PRESENCO:s egen tillverkning.

Produkterna relaterade till skolidrotten marknadsfördes i en egen sportkatalog och gavs ut i en 60-sidig katalog fram till 2005.


Vision

Det är vår vision på PRESENCO SPORT A/S att främja aktivitetsnivån inom sport och idrott samt fysisk rörelse, kul, lek och lärende till glädje för den enskilde och till gagn för hälsan och den allmänna trivseln i samhället.


Kärnvärden

Medarbetare

- Vi gör rätt saker på rätt sätt och lär oss hela tiden
- Vi är lojala, hjälpsamma och engagerade
- Vi har en humoristisk, jämlik och objektiv samtalston
- Vi bryr oss om varann
- Vi fokuserar på teamet framför oss själva

Kunder

- Vi kommer att ge alla kunder en bra upplevelse av PRESENCO SPORT A/S som leverantör
- Förfrågningar besvaras senast dagen efter
- Vi söker svar på alla tekniska frågor för att stärka vår yrkeskompetens
- Vi visar vänlighet, artighet och objektivitet i varje kundkontakt oavsett vad det gäller

Interna processer

- Vi tar fram gemensamma och individuella handlingsplaner i linje med den övergripande strategin
- Vi tar hänsyn till hela värdekedjan i våra beslut
- Vi tänker positivt och effektivt
- Vi kommer löpande att utveckla och förbättra våra rutiner

Ekonomi

- Vi kommer att vara skuldfria och ha ett överskott
- Vi kommer att ha en kontinuerlig tillväxt
- Vi ska skapa största möjliga värde för minsta möjliga resurser och samtidigt leverera en hög kvalitet


Miljö- och arbetsmiljöpolicy

Övergripande kommer PRESENCO SPORT A/S att på bästa möjliga sätt bevara och skydda den externa miljön och arbetsmiljön för våra medarbetare.

När det gäller den externa miljön kommer PRESENCO SPORT A/S att:

- följa gällande miljölagstiftning.
- uppfylla miljökraven
- minimera el-, värme- och vattenförbrukningen
- minimera avfallsmängden och säkerställa att vårt avfall bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi stöder miljövänlig förpackning:

När det gäller arbetsmiljön kommer PRESENCO SPORT A/S att:

- följa gällande arbetsmiljölagstiftning
- säkerställa en god arbetsmiljö på företagets alla arbetsplatser
- kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön för förbättringar
- avsätta de resurser som krävs för att säkerställa arbetsmiljön.


Kvalitetspolicy

Kvaliteten på PRESENCO SPORT A/S:s produkter ska överensstämma med relevanta myndigheters säkerhets- och miljöbestämmelser och minst uppfylla givna arbetsmiljökrav samt gällande lagstiftning, praxis och administrativa förordningar på området.

För att säkerställa:

- en korrekt slutprodukt, måste formuleringen på beställningen gå att tyda fullt ut.
- ett bra rykte och för att behålla kunden framöver, måste vi alltid vara uppmärksamma på att säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten.
- en hög kvalitet vid upphandling av råvaror, förbrukningsmaterial, färdigvaror och montering från underleverantörer, så väger kvalitet högre än pris, när produktens art och applikation så kräver.
- en punktlig leverans måste säkerställas tillräckligt med uppmärksamhet på den enskilda beställningen och på produktsituationen som helhet.
- en hög kvalitet på arbetets utförande, slutprodukten samt kringtjänster, måste varje enskild medarbetare se företaget som sitt eget.


- høj kvalitet i arbejdets udførelse, slutproduktet samt perifere serviceydelser, skal enhver medarbejder opfatte virksomheden som sin egen.