Kategorier
Genvägar

Din indkøbskurv

SubtotalSEK 0,00
TotalSEK 0,00
Heraf udgør momsSEK 0,00

Personuppgiftspolicy

På Presenco Sport A/S vill vi se till att din integritet alltid skyddas på bästa möjliga sätt. Vi har därför uppdaterat vår policy för personuppgifter så att du vet vilken information vi registrerar, lagrar, bearbetar och vidarebefordrar samt vilka rättigheter du har.

Vi samlar in dina uppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse, användarupplevelse och för att rikta vår marknadsföring, inklusive ominriktning via t.ex. Facebook och Google Adwords, riktade nyhets-e-postmeddelanden samt statistik och analys av shoppingvanor för att optimera användarupplevelsen på våra webbplatser.

Uppgiftsansvarig

Presenco Sport A/S ansvarar för behandlingen av den personliga information som vi har fått om dig. Du hittar vår kontaktinformation nedan.

Presenco Sport A/S
Jernet 7
DK-6000 Kolding

CVR-nr: DK34698562
Telefon: +45 7550 6011
E-post: post@presencosport.dk

Syftet

När du använder vår webbplats eller handlar hos oss samlar vi in ​​följande personuppgifter:

 • Informationen vi registrerar är: Namn, adress, e-postadress, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen, IP-adress, telefonnummer och betalningsinformation. När du besöker våra webbplatser registrerar vi oss t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vad du letar efter och vilka undersidor du har besökt.

 • Personlig information ges aldrig till tredje part, såvida du inte uttryckligen godkänner detta. Och vi samlar aldrig in personlig information utan att du ger oss denna information när du registrerar, köper eller deltar i en undersökning etc. För att genomföra ett köp och för att kunna ge råd om orderstatus, inklusive leverans, skickas dock personlig information till externa underleverantörer, varifrån meddelandet kan komma direkt och paket levereras.

 • Personlig information används för att slutföra köpet eller tjänsten som informationen samlades in för. Dessutom används informationen för att få större kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan bl.a. inkluderar undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt att visa innehåll och annonser skräddarsydda efter dina intressen och hobbyer.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:

 • I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du rätt enligt personuppgiftslagen att få information om vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om det visar sig att den information eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande har du rätt att kräva att den korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot information om att du behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål överlämnas till dataskyddsstyrelsen, se avsnitt 58 (1) i personuppgiftslagen. 1.

Varifrån din personliga information kommer:

 • Presenco Sport A/S registrerar och behandlar endast allmän information som du tillhandahåller oss i samband med köp (eller besök) på en av våra webbplatser, via e-post eller per post. via telefon eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lagring av din personliga information:

 • Vi skyddar din personliga information genom att använda fjärrservrar med en mycket hög säkerhetsnivå, inklusive brandväggar och antivirusprogram, vilket förhindrar obehörig åtkomst.

 • Vi har ingått databehandlingsavtal med våra externa parter till vilka din information vidarebefordras, inklusive ScanNet, cHosting, nShift, Ubivox, Fiftytwo, Crisp, Quickpay, Nets och Sleeknote.

 • Enligt personuppgiftslagen måste din personliga information lagras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad åtkomst, som finns i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder övervakas kontinuerligt för att avgöra om vår användarinformation hanteras korrekt, samtidigt som du respekterar dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföring via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra på ett oberättigat sätt tvingar åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du tillhandahåller alltså din personliga information på egen risk.

 • Personlig information raderas eller anonymiseras fortlöpande eftersom syftet med vilket den samlades in avslutas. Vi lagrar (vid köp) din information i minst 5 år och i vissa fall upp till 15 år för garantiperiodens skull. Vi lägger vikt vid lagen om företag och redovisning när vi bestämmer hur länge din information kommer att lagras.

Cookies:

Syfte med cookies på vår webbplats

 • Teknisk funktion så att sidan är snabb och dina inställningar kommer ihåg.

 • Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan dokumentera detta för annonsörer.

 • Inriktning på reklam så att vi kan visa de annonser som vi tycker är mest relevanta och hur ofta samma annons visas.

Hur man tar bort eller blockerar cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Webbshoppen använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till dessa cookies: Google Analytics, Crisp.chat

Webbshoppen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen och Crips.chat för att hitta vyer i webbshoppen.

Du kan välja bort Google Analytics-cookies här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig.

Kontakta oss om du vill använda dina rättigheter.

Rätt att se information (rätt till åtkomst)

Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.

Rätt till rättelse (korrigering)

Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.

Rätt att radera

I speciella fall har du rätt att få information om dig raderad innan vår allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden bara behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller lagliga behandling av dina personuppgifter.

Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsverkets guide till de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Klagomål till Danmarks dataskyddsbyrå

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsbyrån om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsbyråns kontaktinformation på www.datatilsynet.dk.

Dokumentinformation

Detta är version 2.0 av Presenco Sport A/S: s personuppgiftspolicy.
Ursprungligen skriven 25 maj 2018 och uppdaterad 6 maj 2021.